Tilgjengelighet

Parkering

  • Minimum en HC-parkeringsplass
  • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

WC

  • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett

Inngangsparti

  • Trinnfri atkomst
  • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter

Belysning

  • Laboratorium 700 lux (minimum)