Nyheter

Hei alle kjære pasienter.

Håvardsrud slutter sept-2022, praksis vil drives av legevikar Hannah Hedberg. Det kommer til å bli meget bra.

Walaker slutter nov-22. Jatinder Pal Singh slutter januar 2023.

Kommunen vil fortsette driften av Eik legekontor. Man blir automatisk overført til fastlege som overtar etter de tidligere legene.

Viktig informasjon

Legekontoret

Rutiner i forbindelse med corona situasjonen

  • Om du har en avtale kan du møte direkte på legekontoret. Dersom du ikke har avtale kontakt oss enten via lenkene til helsenorge her på siden, eller ring oss på telefon for en avtale. Alle som har behov for legetilsyn får det.
  • En del kan løses via Video-konsultasjon eller E-konsultasjon.
  • Hold avstand til andre på legekontoret.
  • Ikke kom til legekontoret om du er i karantene, isolasjon etter har symptomer som kan skyldes Covid-19