Nyheter

Hei alle kjære pasienter.

Håvardsrud slutter sept-2022, praksis vil drives av legevikar Hannah Hedberg. Det kommer til å bli meget bra.

Walaker slutter nov-22. Jatinder Pal Singh slutter januar 2023.

Kommunen vil fortsette driften av Eik legekontor. Man blir automatisk overført til fastlege som overtar etter de tidligere legene.

Legekontoret

Nye leger

Alle legene ved senteret har sagt opp sine hjemler og fullgått sin oppsigelsestid. Tønsberg kommune ansetter nye leger eller vikarer for å ivareta helsebehovet for innbyggere ved Eik helsesenter.