Nyheter

Hei alle kjære pasienter.

Håvardsrud slutter sept-2022, praksis vil drives av legevikar Hannah Hedberg. Det kommer til å bli meget bra.

Walaker slutter nov-22. Jatinder Pal Singh slutter januar 2023.

Kommunen vil fortsette driften av Eik legekontor. Man blir automatisk overført til fastlege som overtar etter de tidligere legene.