Ansatte

Alle tre legene ved Eik Helsesenter har sagt opp sine hjemler. Kommunen har utlyst for å finne erstattere. 

Bror Olav

Spesialist i allmennmedisin. Har sagt opp sin hjemmel.

Jatinder Pal

Allmennlege, Har sagt opp sin hjemmel

Einar Magne

Spesialist i Allmennmedisin, har sagt opp sin hjemmel.

Julie Rødne Johansen

Autorisert helsesekretær

Eik Helsesenter